Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Major PhDr. Jan Kovařčík

Charakter zákonů války

Podplukovník doc. PhDr. Adolf Gratzer, CSc.

Faktor času a vědeckovýzkumná činnost
  Sovětské vojenské umění ve druhé polovině roku 1944

Generálmajor ing. Pavel Figuš

Úlohy a obsah civilnei obrany
Podplukovník gšt. ing. Ján Paprčka Radioelektronický boj v útočné Operaci

Podplukovník ing. Miloš Pelikán, CSc.

Průzkum na stupni msd (td) ve zvláštních podmínkách

Podplukovník doc. ing. Milan Novotný, CSc.

Bojová činnost RVD za zvláštních podmínek v útoku

Generálmajor ing. Zdeněk Kác

Letecká armáda při podpoře pozemních vojsk

Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc.

Ženijní zabezpečení násilných přechodů řek v zimě

Podplukovník Josef Kuřátko

Zdravotnické zabezpečení v horském a zalesněném terénu
  K dalšímu zdokonalování plánování operací
  Způsoby přechodu do útoku

Generálmajor ing. Jan Franko

Spósoby použítia chemických zbraní