Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník RSDr. Jan Polášek

Vztah nutnosti a nahodilosti ve válce
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Válka a socialistický humanismus
Podplukovník PhDr. Alois Kolínek Světonázorová výchova - základ komunistického přesvědčení příslušníků ČSLA
Podplukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc. Organizace součinnosti s vrtulníkovým výsadkem
Podplukovník ing. Vladimír Trnka, CSc. Rozpoznávání obrazů v rozhodovacím procesu velitele

Podplukovník ing. Jiří Dvořák, CSc.

K tvorbě automatizovaných systémů velení a řízení
Plukovník doc. ing. Miroslav Bobek, CSc. Perspektivy využití výpočetní techniky v armádě
Podplukovník ing. František Chum K možnostem bojového použití vrtulníků
Podplukovník ing. Emil Sovák K řízení hromadných paleb dělostřelectva armády
Podplukovník ing. Vítězslav Křikava, CSc. Možnosti letecké techniky při podpoře pozemních vojsk
Podplukovník ing. Miloslav Vrabec K použití brigády chemické ochrany

Podplukovník ing. Jaroslav Sehnal, CSc.

Organizace chemického zabezpečení týlu vševojskové armády
  Teorie sovětského operačního umění
  Operační týlové velitelsko-štábní cvičení „Tranzit - 77“
  Tendence rozvoje dělostřelecké výzbroje