Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název

Podplukovník RSDr. Jan Polášek

Využívání tradic při vlastenecké a internacionální výchově příslušníků armády
Generálmajor ing. Miroslav Peloušek

JASLO - tradice i perspektiva rozvoje raketového vojska a dělostřelectva

  Košický vládní program a dnešek
  Sovětské vojenské umění v závěru války v Evropě

Plukovník doc. ing. Emil Labuda, CSc., Plukovník ing. Mikuláš Rybár, CSc.

Organizace, metodika a zabezpečení vojenskovědecké konference
Generálmajor doc. ing. Jaromír Jašek, CSc. K vedení druhých armádních útočných operací
Podplukovník ing. Jan Štefka, CSc. Obkličování a ničení obklíčeného nepřítele
Plukovník doc. ing. Lubomír Freyburg, CSc. K organizaci součinnosti vojsk
Plukovník ing. Miloš Pock Výpočetní automat 3. generace v práci velitele a štábu
Podplukovník doc. ing. Jaromír Lank, CSc. K ničení taktických prostředků jaderného napadení
Podplukovník ing. Pavel Záhořík, CSc. Výpočet bojového úsilí průzkumného letectva
Major ing. Jiří Macura Vrtulník Mi-24D
Plukovník ing. František Fiedler Dodržování zásad provozu tankové a automobilní techniky
  Operativnost velení
Plukovník ing. Jiří Bílý, CSc. Racionalizace velení v ozbrojených silách NATO