Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálporučík ing. Miloslav Blahnik K realizaci závěrů 14. zasedání ÚV KSČ v bojové pohotovosti ČSLA
Podplukovník PhDr. Alois Michňák, CSc. Leninský princip internacionální obrany socialismu
  35. výročí závěrečných operací Velké vlastenecké války v Evropě Berlínská operace
Plukovník ing. Josef Mareš, CSc. Pražská operace

Generálmajor doc. ing. Jaromír Jašek, CSc.

Překvapení - důležitý faktor vojenského umění
Generálmajor ing. Zdeněk Havala Dvoustranná taktická cvičení

Podplukovník ing. Michal Lokvenc, Podplukovník ing. Milan Sekanina

K racionalizaci přípravy velitelů a štábů
Podplukovník doc. ing. Čestmír Jirsák, CSc. Střelba na prostředky jaderného napadení nepřítele
Podplukovník ing. Jozef Roth Bojová činnost stíhacího letectva proti nepřátelským vrtulníkům
Generálmajor ing. Karol Seneši Poznatky ze cvičení PVO
Generálporučík ing. Jan Lux Organizace materiálního zabezpečení vojsk spojeneckého složení
  Ke zkvalitnění operační přípravy
  Zvláštnosti útoku v noci