Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
  25 let Varšavské smlouvy
Plukovník JUDr. Blahoslav Barták Varšavská smlouva - významný dokument socialistického mezinárodního práva

Plukovník doc. PhDr. Adolf Grätzer, CSc.

Místo modelového přístupu ve společenskovědní výzkumné činnosti v oblasti vojenství
Kapitán ing. František Valach Velitelsko-štábní cvičení se štáby „B“
Major ing. Ladislav Polák Podplukovník ing. Jaroslav Kratochvíl Radioelektronický úder
Podplukovník doc. ing. Zdeněk Hron, CSc. K ničení speciálních výsadků nepřítele na teritoriu
Plukovník doc. ing. Miloš Štěpánek, CSc. Zpravodajské zabezpečení zasazení druhého sledu frontu
Podplukovník ing. Vítězslav Křikava, CSc. Radioelektronický boj ve vojenském letectvu
Plukovník doc. ing. František Páleník, CSc. Ženijní zabezpečení bojové činnosti vzdušných výsadků
Podplukovník ing. Jaroslav Hájek, CSc. Význam speciální očisty vojsk
Generálmajor ing. Milan Gavalec Týlové zabezpečení vojsk v útočné operaci
  Problém úspěchu v útoku při rovnosti sil stran
  Studium válčiště

Podplukovník ing. Jaroslav Hrazdíra, podplukovník ing. Vladimír Pilař

K organizaci radioelektronického boje
  Docentské habilitační práce