Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Generálplukovník ing. Miloslav Blahník K realizaci závěrů 14. zasedání ÚV KSČ při zabezpečování bojové pohotovosti
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Hodnotová problematika války
Podplukovník PhDr. Jiří Hřebíček Filozofické aspekty řídící funkce velitele

Generálmajor doc. ing. Jaromír Jašek, CSc., plukovník doc. ing. Přemek Vorlíček, CSc.

Operační pohyblivé skupiny v soudobých útočných operacích

Podplukovník ing. Josef Kašpar, CSc.

Řešení odolnosti míst velení

Podplukovník ing. Jiří Křížek, CSc.

Ochrana a obrana míst velení divize

Plukovník ing. Miloš Pelikán, CSc.

Doplňkový průzkum po vlastních jaderných úderech
Podplukovník ing. František Bárta, CSc. K řízení dělostřeleckého průzkumu
Plukovník Miloš Vinklárek Protivzdušná obrana v podmínkách války bez použití jaderných zbraní z hlediska přípravy velitelů a štábů vojsk PVO

Plukovník ing. Karel Liebl

Překonávání výbušných zátarasů nepřítele zřizovaných minováním „na dálku“

Podplukovník ing. Anton Borik, CSC., Podplukovník ing. Luděk Hrbek

Vliv náhlých změn podmínek šíření rádiových vln na vedení operace a boje
  Organizace součinnosti letectva s pozemními vojsky v útočné operaci frontu
  Výměna informací o použití nepřátelských zbraní hromadného ničení

PhDr. Jiří Bílek

Organizační výstavba pěších vojsk ČSLA v letech 1948-1950
Podplukovník ing. Tomáš Miniberger, CSc. K přípravě v kurzu mechanizace a automatizace velení