Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Název
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSC. Problematika války a míru na prahu osmdesátých let

Plukovník lng. Michal Lokvenc

Zkušební taktická cvičení a rozvoj vojenské teorie

Plukovník doc. Ing. Emil Labuda, CSc., Plukovník Ing. Mikuláš Rybár, CSc.

Matematické modelování bojové činnosti a jeho využití ve vojenskovědecké práci
Generálmajor doc. lng. Jaromír Jašek, CSc. Průlom obrany nepřítele na vodní překážce
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Bojová činnost operační pohyblivé skupiny v útočné operaci
Podplukovník Ing. Miroslav Merta Racionalizace informačních systémů velení a řízení ČSLA
Podplukovník Ing. Karel Beneš, podplukovník Ing. Antonín Řehoř, CSc. K přípravě velitelských kádrů ČSLA na VA AZ
Podplukovník doc. Ing. Čestmír Jirsák, CSc. Pohyblivé palebné pásmo - efektivní způsob dělostřelecké podpory za útoku
Podplukovník Ing. František Chum Použití vrtulníků při podpoře pozemních vojsk

Plukovník Ing. Karel Liebl

Bojová činnost s překonáváním jaderných zátarasů

Podplukovník Ing. Jiří Roubíček, Major Ing. Rudolf Plevač

Plánování a řízení materiálního zabezpečení frontové operace s využitím výpočetní techniky
  K přípravě a metodám práce rozhodčích na cvičeních
  Zdokonalování systému míst velení uskupení spojeneckých vojsk
Major PhDr. Jiří Krupička, CSc. Vševojsková armáda ČSLA v letech 1955-1960