Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
  K vídeňským jednáním
Plukovník PhDr. Dezider Kollár Uvědomělost, aktivita a iniciativa lidí
Generálmajor doc. ing. Jaromír Jošek, CSc. K organizaci a vedení obranné operace
Plukovník ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Přechod divize do obrany v přímém dotyku s nepřítelem
Podplukovník ing. Stanislav Potužník Manévr silami a prostředky v obraně motostřelecké divize
Podplukovník ing. Jiří Dojiva, CSc. Ochrana proti zbraním hromadného ničení v obraně
Plukovník doc. ing. Jaromír Lank, CSc. K použití RVD v obranné operaci
Generálmajor ing. Otakar Vlach, CSc. Bojová činnost letectva v obranné operaci
Plukovník Ing. Karel Liebl Podplukovník ing. Josef Němec, CSc. Ženijní zabezpečení obranné operace
Plukovník Ing. Miloš Zeman, CSc. Chemické zabezpečení obranné operace
Podplukovník doc. Ing. Václav Daněk, CSc. Spojení v obranné operaci
Plukovník Ing. Jiří Ričl, CSc. Tankové a automobilní technické zabezpečení obranné operace
Plukovník ing. Evžen Mach Týlové zabezpečení obranné operace
  Válečná hra
 

Směry rozvoje a zdokonalování obrněné techniky v armádách států NATO

Podplukovník ing. Zdeněk Jumr Vojenské výdaje NATO v roce 1980
  Docentská habilitační práce