Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník ing. Miloslav Blahník Některé směry zdokonalování bojové pohotovosti ČSLA po XVI. KSČ
Plukovník ing. Vladimír Novák, CSc. Tvůrčí vojenskoteoretické myšlení

Podplukovník PhDr. Stanislav Svoboda, CSc., Major František Bublík

Význam jednotného a družného úsilí velitelů, politických pracovníků a stranických organizací pro Splnění úkolů výcvikového roku
Podplukovník ing. Pavel Pejřímovský Střetné sražení

Podplukovník ing. Jozef Tuchyňa, Kapitán ing. Petr Němec

Rozohra situácií pri veliteľsko-štábnych cvičeniach

Plukovník ing. Miroslav Skop

K využití systému ALEX v operační přípravě
Podplukovník ing. František Roušar Banky dat jako integrační prvky komplexů úloh polního systému velení
Podplukovník ing. Jan Vrba Vzdušný průzkum v útočné operaci
Plukovník ing. Jan Mach K boji s řízenými střelami s plochou dráhou letu
Plukovník Ing. Václav Lhotský, CSc. Obecné principy automatizace velení vojskům PVO
Plukovník Ing. Oldřich Smýkal, CSc. Týlové zabezpečení operační manévrující skupiny
  Skupinové cvičení - účinná forma operačně taktické přípravy
  Palebné ničení nepřítele
Plukovník Ing. Miroslav Kadera Jaderné zbraně a vojenská strategie USA a NATO v 70. a 80. letech [1. část]
Plukovník Ing. Emil Sovák Vojenskovědecká konference RVD ČSLA
Podplukovník Ing. Ladislav Trtílek Odmořovací souprava 0S-3