Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. XVI. sjezd KSČ o obraně ČSSR
Podplukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Protikladnost marxisticko-leninské a maoistické teorie násilí
Podplukovník lng. Karel Hyška Kapitán PhDr. František Knobloch Kázeň a kázeňská praxe velitelů
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. Obrana v horském zalesněném terénu
Podplukovník Ing. Stanislav Potužník, CSc. Manévr v obraně motostřelecké divize
Plukovník lng. Jiří Křížek, CSc. K odolnosti a aktivnosti obrany vševojskových svazků
Major lng. Antonín Vogeltanz Využití výpočetní techniky při přípravě podkladů pro XVI. sjezd KSČ
Plukovník Ing. Theodor Krupička K organizaci jednotného systému PVO
Podplukovník Ing. Miroslav Souček, CSc. Radioelektronická ochrana u PVOS
Podplukovník Ing. Ladislav Procházka Vojenskovědecká konference chemického vojska
Plukovník Ing. Jaroslav Peterek Elektromagnetická koexistence radioelektronických prostředků v operaci
  K problémům velení vojskům
Plukovník Ing. Miroslav Kadera jaderné zbraně a vojenská strategie USA a NATO v 70. a 80. letech (2.část)
Plukovník Ing. Josef Mareš, CSc. K vydání Sovětské vojenské encyklopedie