Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Jozef Dolník, CSc. Zjazdy strán bratských socialistických krajin o zabezpečení mieru
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Věda jako bezprostřední vojenská síla
Podplukovník doc. Ing. Jozef Martinka, CSc. Rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie - materiálny predpoklad rastu obrany krajin Varšavskej zmluvy
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Obranný boj při odrážení protiúderu nepřítele
Plukovník Ing. Jiří Křížek, CSc. Bojová činnost divize při vyjití z boje a odchodu
Plukovník lng. Jindřich Bureš, CSc. Vojenskogeografická informace a rozhodovací proces velitele
Generálmajor Ing. Otakar Vlach, CSc. K některým otázkám vedení protivzdušné operace
Podplukovník lng. Antonín Růžička Význam vodních děl v soudobé válce
Plukovník Ing. Miloš Zeman, CSc. Chemické zabezpečení ozbrojeného zápasu
Generálporučík Ing. Ladislav Stach Vojenskoteoretická konference spojovacího vojska
Plukovník Ing. Viliam Banič Racionalizace dopravně zásobovacího procesu
  Lokální války a vojenské umění

Plukovník gšt. Ing. Anton Slimák, Podplukovník Ing. Jiří Bendák

Možnosti PTO útvarů pravděpodobného nepřítele
Plukovník Ing. Josef Plevka Technický průzkum armád NSR a USA