Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. Ing. Emil Labuda, CSc. Hlavní cíle a úkoly vojenskovědecké práce v ČSLA po XVI. sjezdu KSČ

Podplukovník doc. Ing. Ladislav Andrášik, CSc., Kapitán PhDr. Jan Šelešovský, CSc.

Nezbytnost zvýšení úrovně ekonomické výchovy v ČSLA po XVI. sjezdu KSČ

Plukovník lng. Josef Makovec, CSc., Major Ing. Václav Svoboda

K efektivnosti procesu řešení vojenskovědeckých úkolů
Generálmajor Ing. Vasil Pavlič K plnění úkolů výcvikového roku 1981-1982
Podplukovník Ing. Vladimír Tesař Rozmístění vojsk mimo boj
Plukovník doc. Ing. Josef Šíp, CSc. Boj s průzkumnými a naváděcími prostředky v infračerveném pásmu
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, CSc. K tvorbě štábních modelů na operačním stupni velení
Plukovník Ing. Ladislav Zeman K použití raketometné brigády dělostřelecké divize
Podplukovník doc. Ing. František Bárta, CSc. Průzkum pro přípravu raketových úderů a paleb dělostřelectva
Plukovník doc. Ing. Václav Lhotský, CSc. Vývoj taktiky a operačního umění vojsk PVOS
Plukovník Ing. Josef Pátra Kapitán Ing. Zdeněk Mandovec K zátarasům minováním „na dálku“
Generálmajor Ing. Zdeněk Horák K zabezpečení PHM druhého sledu frontu
  O jaderné strategii USA
  Hlavní úder
Generálmajor Ing. Josef Mikulec Průzkum kvality absolventů vojenských vysokých škol