Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník Miloslav Nytra K realizaci závěrů XVI. sjezdu KSČ ve společenských vědách
Podplukovník PhDr. Ladislav Přinesdomů Vojenská doktrína a vojenskopolitické prognózování

Kapitán PhDr. Josef Oborný, CSc., Nadporučík PhDr. František Ochrana, CSc.

K sociálně ekonomickým a politickým souvislostem vědeckotechnické revoluce ve vojenství
Generálmajor Ing. Vasil Pavlič Komplexní palebné ničení nepřítele v soudobé operaci
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Komplexní palebné ničení a protiúder jako výrazné projevy aktivity v obranné operaci
Plukovník gšt. Ing. Ján Paprčka Komplexní palebné ničení a radioelektronický boj
Plukovník Ing. František Sedlák Zpravodajské zabezpečení komplexního palebného ničení nepřítele
Podplukovník Ing. Jiří Johan Major Ing. Otakar Morkus Počítač na pomoc plánování
Plukovník doc. Ing. Jaromír Lank, CSc. Činnost RVD při jaderném a palebném ničení nepřítele v útočné operaci
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný CSc. K plánování jaderného a palebného ničení nepřítele
Generálmajor Ing. Otakar Vlach, CSc. Úkoly letectva v komplexním palebném ničení nepřítele

Generálporučík Ing. Karol Seneši, Plukovník Ing. Miroslav Kohout

Vojsko PVO pozemního vojska v komplexním palebném ničení nepřítele
Plukovník Ing. Jiří Říha Přísun munice k zabezpečení palebného ničení nepřítele
  Střetné sražení
  K teorii velení vojskům PVO
  Jaderné prostředky NATO na evropském válčišti