Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Dezider Kollár K úkolům branné politiky z hlediska závěrů XVI. sjezdu KSČ
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Specifičnost poznávání války a ozbrojeného zápasu

Plukovník Ing. Václav Muroň, CSc., Plukovník Ing. Bohumil Kaizar

K vojenskovědeckým konferencím
Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Bažant K převzetí velení vojskům záložním velitelstvím armády
Plukovník Ing. Bohumil Kadlec Na pomoc zpracovatelům vševojskových taktických cvičení

Major Ing. Igor Hyben, Kapitán Ing. Petr Němec

K vyhodnocování kontrol pomocí výpočetní techniky
Major Ing. Libor Kosař Bojové použití průzkumného dělostřeleckého oddílu
Podplukovník Ing. Ivan Kozák Metodika přípravy rozhodnutí velitele leteckého svazku
Podplukovník doc. Ing. Josef Popelka, CSc. Organizace jednotného palebného systému prostředků PVO
Kapitán Ing. Miroslav Zabadal Vzdušný alebo pozemný radiačný prieskum?
Kapitán Ing. Jan Šebek Zkušenosti z ukládání bojové techniky
  Bojová činnost vojsk v noci
  K bojové činnosti vojsk PVO v noci
Podplukovník Ing. Zdeněk Jumr Vojenské výdaje NATO v roce 1981
  Habilitační a disertační práce