Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálmajor PhDr. Stanislav Weinlich, CSc. Vedoucí úloha KSČ - zdroj úspěchů při budování moderní ČSLA
Podplukovník Ing. Antonín Řehoř, CSc. Využití heuristických metod ve velení vojskům
Plukovník PhDr. Jiří Zajíc, CSc. Nedílná velitelská pravomoc a kázeň
Plukovník gšt. Ing. Ján Martinský K práci operačných štáhov pri príprave a vedení súčasných operácií
Plukovník Ing. Michal Lokvenc Tvůrčí myšlení velitelů a štábů při hodnocení situace
Plukovník gšt. Ing. Jiří Kliment, CSc. Prostředky mechanizace a automatizace v procesu velení
Plukovník Ing. Miloš Pock Ke směrnicím pro využívání elektronické výpočetní techniky při velení vojskům
Plukovník Ing. Emil Sovák K velení RVD spojeneckého složení

Plukovník Ing. Zdeněk Hnátek, Plukovník Ing. František Hucek, Plukovník Ing. Alois Růžička

Společná velitelská stanoviště letectva a PVO

Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc., Podplukovník Ing. Ladislav Mašita

Velení chemickému vojsku spojeneckého složení
Plukovník Miloslav Táborský Nové zásady v organizaci spojení
Plukovník gšt. Ing. Michal Gondek Velení technickému zabezpečení
Plukovník Ing. Jaroslav Vykydal, Plukovník Ing. Zdeněk Topolánek Velení týlu frontu v útočné operaci
  Příprava a vedení operací svazy spojeneckého složení
  Důstojník soudobého štábu
  Operační umění v Sovětské vojenské encyklopedii