Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník Ing. František Knotek Dokonalé zvládnutí zbraní a složité bojové techniky – neoddělitelná součást bojové připravenosti ČSLA
Plukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Metodologický význam historického materialismu pro vojenskou teorii a praxi

Plukovník doc. Ing. Emil Labuda, CSc., Plukovník Ing. Jan Svoboda

Cesty dalšího zvyšování tvůrčího vojenskoteoretického myšlení
Generálmajor Ing. Václav Roučka K velení vojskům spojeneckého složení
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc. Principy velení vojskům
Major Ing. František Valach Ze společné přípravy spojeneckých armád
Kapitán Ing. Josef Jedlička Zkušenosti z využívání výpočetní techniky u vojsk
Plukovník Ing. Vladislav Lysák, Podplukovník Ing. Miloš Bartoníček, CSc. K matematickému modelování ztrát
Podplukovník Ing. Ivan Kozák Metodika činnosti výpočetního místa leteckého svazku
Major Ing. Jaroslav Zelený Využití kalkulátorů při zatarasování

Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý, Plukovník Ing. Václav Soukup, CSc., Podplukovník Ing. Svatopluk Podešva, CSc.

Ochrana před neutronovými zbraněmi
Podplukovník Ing. Karel Janíček Tankové a automobilní technické zabezpečení obranného boje pluku a divize
Plukovník Ing. Stanislav Černý, Plukovník Ing. Emil Nechvátal Ke cvičení „FATRA-81“
  K psychologii štábní práce
  Principy vědecké organizace velení
Plukovník PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. Čínská armáda