Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Jozef Hrebík Ke zvyšování bojové pohotovosti svazků a útvarů ČSLA
Plukovník RSDr. Zdeněk Sázavský Ofenzívně v boji proti nepřátelské propagandě

Plukovník Josef Zvěřina, Plukovník Stanislav Juřica

Stranickopolitická práce a operační manévrující skupiny
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Předmět a struktura marxisticko-leninské filozofie a marxisticko-leninské vojenské vědy
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. K některým otázkám komplexního palebného ničení

Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc., Plukovník Ing. Dušan Kotúč

K pochodu divizie na vel'kú vzdialenosť
Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Bažant Některé poznatky z organizace velení svazku

Podplukovník Ing. Antonín Skopec, Nadporučík Ing. Miloslav Kubín

Kalkulace přesunu s využitím počítače
Plukovník Ing. Emil Sovák Přímá střelba - významný činitel efektivnosti palebného ničení nepřítele
Generálporučík Ing. Michal Prelec K boji s ŘS s plochou dráhou letu
Plukovník Theodor Krupička Úkoly vojsk frontu a PVOS v protivzdušné operaci
Plukovník Ing. Jiří Jura Význam generálních oprav tankové a automobilní techniky pro zvyšování bojové pohotovosti ČSLA
Generálmajor Ing. František Bečvář Dopravní zabezpečení přeskupení vojsk
  Příprava a vedení útoku v horách
  Přesun vojsk pochodem

Podplukovník Ing. Zdeněk Žihla, CSc., Podplukovník Ing. Václav Fousek

Bezpilotní prostředky vzdušného napadení a jejich bojové možnosti