Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálmajor Ing. Josef Mikulec Význam kvality učitelů vojenských škol pro připravenost jejich posluchačů
Plukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Války a společenský pokrok
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Světonázorové problémy marxisticko-leninské vojenské teorie a praxe
Podplukovník Ing. Anton Výboh Ještě k použití OMS
Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc. Ničení prostředků jaderného napadení přepadovými odřady OMS

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc., Podplukovník Ing. František Kořístek, CSc.

K tvorbě bojových a operačních dokumentů
Plukovník Ing. Josef Chvátil K vybavení ASV pro dialogový způsob práce
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. Ke komplexnímu palebnému ničení nepřítele v útoku
Podplukovník doc. Ing. František Bárta, CSc. Dělostřelecký průzkum v bojové činnosti OMS
Podplukovník doc. Ing. Josef Popelka, CSc. Operační a bojové použití vojska PVO
Plukovník doc. Ing. Josef Žalkovský, CSc. Ženijní zabezpečení činností frontové týlové základny

Generálporučík Ing. Ladislav Stach, Plukovník Ing. Josef Jaroš

K plánování spojovací soustavy
Generálmajor Ing. Zdeněk Jašek K tankovému a automobilnímu technickému zabezpečení svazů
  Součinnost vojsk spojeneckých armád v operacích
  Charakteristické rysy a Způsoby vedení soudobého vševojskového boje
Plukovník Ing. Miroslav Kadera Systém velení spojeneckým silám NATO na středoevropském válčišti
  Kandidátské disertační práce