Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Generálporučík Ing. Jozef Hrebík

K hlavním úkolům řídící a organizátorské práce velitelů a štábů
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. K některým otázkám vojenské doktríny
Plukovník PhDr. Emil Barkol, CSc. Vedeckotechnický rozvoj a SPP v ČSLA

Plukovník Ing. Ian Štefka, CSc.

K novým pohledům na organizaci a vedení boje
Major Ing. František Valach Manévr palbou a pohybem v operaci
Kapitán Ing. Petr Němec Tanková divize jako OMS armády
Plukovník Ing. Michal Lokvenc K ochraně vojsk proti jaderným zbraním
Plukovník Ing. Emil Sovák K bojové činnosti RVD za útoku v horském terénu

Plukovník gšt. Ing. Andrej Sabol

Ničení řízených střel s plochou dráhou letu prostředky PVO

Plukovník Ing. Jozef Roth, CSc.

Stíhací letectvo proti řízeným střelám s plochou dráhou letu
Plukovník doc. Ing. Václav Lhotský, CSc. Řízené střely s plochou dráhou letu a balónové přehrady

Plukovník Ing. Zdeněk Topolánek, plukovník Ing. Jaroslav Vykydal

Ke cvičení „Dukla-82“
  Příprava dalších útočných operací
  Boj s nepřátelským dělostřelectvem

Plukovník PhDr. Ing. Miloslav Handl, CSc., Podplukovník Ing. Miroslav Veselka

Současná vojenská politika a strategie Francie