Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Filozoficko-vojenský odkaz Karla Marxe
Generálmajor PhDr. Stanislav Weinlich, CSc. Stranickopolitická práce ve střetném sražení
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. Střetné sražení
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K bojové sestavě divize ve střetném boji
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. Vzdušné výsadky ve střetném sražení
Plukovník doc. Ing. Jaromír Lank, CSc. Bojová činnost RVD ve střetném sražení
Podplukovník doc. Ing. František Bárta, CSc. Dělostřelecký průzkum ve střetném sražení
Generálmajor Ing. Otakar Vlach, CSc. Bojová činnost letectva ve střetném sražení

Plukovník Ing. Vladimír Horák

Protivzdušná obrana střetného sražení

Plukovník lng. Jiří Červenka

Ženijní zabezpečení střetného sražení
Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý Chemické zabezpečení střetného sražení
Podplukovník doc. Ing. Václav Daněk, CSc. Organizace spojení ve střetném sražení
Plukovník Ing. Bedřich Ackermann Tankové a automobilní technické zabezpečení střetného sražení

Plukovník Ing. Jaroslav Vykydal

Týlové zabezpečení vojsk ve střetném sražení
  Manévr v útočných operacích
  Manévr ve vševojskovém boji