Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc., Plukovník doc. PhDr. Oldřich Mahler, CSc.

Mírová alternativa jaderné katastrofě
Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc. Realizace závěrů XVI. sjezdu KSČ ve Výzkumném ústavu GŠ ČSLA
Plukovník PhDr. Emil Barkol, CSc. SPP pri organizovaní a vedení obrany v horskom zalesnenom teréne
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Obrana vševojskové armády v horském zalesněném terénu
Plukovník gšt. Ing. Ján Martinský Obrana v pohraničnom pásme na začiatku vojny
Plukovník doc. lng. Jiří Křižek, CSc. Obrana divize zaujímaná mimo dotyk s nepřítelem
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Organizace obranného boje divize v horách

Plukovník Ing. Emil Sovák

RVD v obranné operaci v horském zalesněném terénu

Plukovník Ing. František Flasar

Bojová činnost letectva v obranné operaci v horském zalesněném terénu
Podplukovník doc. Ing. Josef Popelka, CSc. PVO v obranné operaci v horském zalesněném terénu

Plukovník Ing. Karel Liebl

Ženijní zabezpečení obranné operace v horském zalesněném terénu

Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc.

Chemické zabezpečení obranné operace v horském zalesněném terénu
Podplukovník doc. Ing. Václav Daněk, CSc. Spojení v obranné operaci v horském zalesněném terénu
Plukovník gšt. Ing. Michal Gondek Technické zabezpečení obranné Operace v horském zalesněném terénu

Plukovník doc. Ing. Emil Kočí, CSc.

Týlové zabezpečení obranné operace v horském zalesněném terénu
  Strategické obrana
  Obnovení strategické fronty obrany