Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník PhDr. Václav Voříšek, CSc., Plukovník PhDr. Jiří Zajíc, CSc.

Socialistický internacionalismus jako faktor obranné síly členských států Varšavské smlouvy
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. K některým otázkám socialistické vojenské strategie
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Marxisticko-leninské pojetí objektu a subjektu ozbrojeného zápasu

Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc.

Metody zvyšování kvalifikace a ověřování tvůrčí Způsobilosti vědeckých pracovníků v ČSLA
Podplukovník Ing. Stanislav Potužník, CSc. Ochrana svazků před neutronovými zbraněmi
Plukovník Ing. Miloslav Kuchta a kolektiv K řízení operačních cvičení
Plukovník Ing. Miloslav Laštůvka Potřeby vojskového průzkumu
Generálmajor Ing. Pavel Figuš Zvyšování úrovně připravenosti Co ČSSR
Plukovník Ing. František Suchý Letecká podpora boje operační manévrující skupiny

Podplukovník Oldřich Janata

K boji s nepřátelským technickým průzkumem v PVOS
Plukovník doc. Ing. Gustav Šafr, CSc. K modelování činnosti oprav tankové techniky
Plukovník Ing. Jiří Říha K týlovému zabezpečení vojsk
  Tendence ve vývoji útočného boje
  Zdokonalování odborné přípravy důstojnických kádrů

Major PhDr. Miroslav Krč, Podplukovník RSDr. Jiří Jurák

NSR - páteř západoevropského militarismu