Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník PhDr. Antonín Stojan, CSC. Vojenská činnost a její předpokládané proměny
Plukovník Ing. František Knotek Problémy stálého zvyšování kvality výcviku a výchovy vojsk
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc.

Úloha objektivních podmínek a subjektivního činitele ve válce, v ozbrojeném zápase

Plukovník doc. PhDr. Adolf Grätzer, CSc. Místo sociologické analýzy v poznávací činnosti strany
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSc. Strategické operace na kontinentálním válčišti

Plukovník doc. Ing. Lubomír Freyburg, CSc., Podplukovník Ing. Zdeněk Řezáč

K přesunům armády na velké vzdálenosti
Generálmajor Ing. Zdeněk Jašek Poznatky z přesunů na velké vzdálenosti
Plukovník doc. Ing. Miloš Štěpánek, CSc. Zpravodajské zabezpečení operací
Podplukovník Ing. Václav Výborný Ženijní zabezpečení přesunů
Plukovník gšt. Ing. Jan Hevera, CSc. Týlové zabezpečení zasazení druhého sledu armády
Plukovník Ing. Milan Dorčák Chemické zabezpečenie presunov na vel'ké vzdialenosti
Plukovník Ing. Miroslav Hladík Poriadková služba pri presunoch vojsk na velké vzdialenosti
Plukovník MUDr. Bohumil Bočkay Zdravotnické zabezpečenie presunov na vel'ké vzdialenosti
  Přeskupení vojsk a úkoly jejich přípravy k přesunům
Plukovník Ing. Otakar Dzurilla Proviantné zabezpečenie presunov na vel'ké vzdialeností
  Zdokonalování odborné přípravy důstojníků štábů
Kapitán doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., Podplukovník lng. Jaroslav Adamík, CSc.

Válečné ekonomická teorie - součást globální strategie imperialismu

Major PhDr. Jiří Staníček, CSc.

K matematizaci buržoazních válečně ekonomických teorií