Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Kapitán Vratislav Eliáš

Za důslednou realizaci závěrů III. sjezdu SSM
Podplukovník PhDr. Jan Kovařčík, CSc. K některým teoreticko-metodologickým otázkám marxisticko-leninského pojetí základního zákona války

Major PhDr. František Knobloch

Družné úsilí velitele a stranické organizace při upevňování kázně

Major RSDr. Ján Buzalka, CSc.

Kolektiv döstojníkov pluku a niektoré pedagogicko-psychologické otázky jeho stmeľovania
Generálmajor Ing. Václav Roučka Zvláštnosti útočné operace vedené vojsky spojeneckého složení
Generálmajor doc. Ing. Jaromír Jašek, CSC. K přípravě generálů a důstojníků
Podplukovník Ing. František Kořístek, CSc. Místo a úloha zámyslu v metodice práce velitele a štábu divize

Plukovník Ing. Miroslav Škop

K hodnocení bojeschopnosti svazků a útvarů
Plukovník Ing. Jiří Diviš K řízení průzkumu

Generálmajor Ing. Josef Střecha

Vojenskovědecká konference PVOS

Generálmajor Ing. Ladislav Tomeček

Ničení nepřátelských prostředků vzdušného napadení vojskem PVO Frontu
Plukovník doc. lng. Josef Žalkovský, CSc. K pořadí prací v ženijním zabezpečení boje a operace

Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý, Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc.

Chemické zabezpečení obrany msd v horském zalesněném terénu
  K problému manévru silami a prostředky
  Zkušenosti z přepadové činnosti frontových a armádních rychlých skupin
  Některé otázky obchvatu nepřítele ze vzduchu
  Manévr dělostřelectvem