Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník PhDr. Vladimír Svítek, CSc.

Vlastenectví a internacionalismus v procesu výchovy obránce socialistické vlasti

Plukovník Ing. Jan Svoboda

Integrované využívání vědních oborů - krok k vyšší kvalitě ve vojenství

Plukovník Ing. Miloslav Buzek

Úloha SPP při zabezpečování bojové pohotovosti ČSLA
Plukovník lng. Vladimír Tesař Násilný přechod vodní překážky z dotyku
Plukovník Ing. Josef Višnička Pronásledování nepřítele silami msd
Podplukovník Ing. Anton Výboh K použití přepadových odřadů
Podplukovník Ing. Pavel Pejřimovský Zkušenosti ze společných vševojskových cvičení

Major Ing. Josef Jedlička, Major Ing. Jiří Riesz

K automatizovanému hodnocení kontrolní činnosti
Plukovník doc. lng. Milan Novotný, CSc. RVD při násilném přechodu vodní překážky
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, CSc. Předpověď ztrát letectva a vojska PVO

Plukovník doc. Ing. Josef Jebavý, CSc., Plukovník Ing. Jaromír Kopeček, CSc.

K plánu ženijního zabezpečení operace
Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc. K plánování OPZHN u svazku
Plukovník Ing. Jaroslav Kvapil Ke správné výživě vojáků
  Základní tendence ve vývoji teorie a praxe útoku v horách
  Metodika plánování a provedení rozehry bojové činnosti na cvičeních
Podplukovník Ing. Josef Dobrovolný Výpočet bojových možností mechanizované brigády bundeswehru