Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník PhDr. Stanislav Hančil Vedoucí úloha strany - základní princip výstavby soudobé ČSLA
Plukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Dialektika obecného a jedinečného ve vojenství

Kapitán PhDr. Oldřich Čechák

K teoretickým východiskům vojenskoekonomického prognózování
Podplukovník Ing. Anton Výboh Možné způsoby vedení bojové činnosti OMS
Major Ing. Štefan Hamarčák K tendencím rozvoje bojové a operační činnosti
Kapitán Ing. Emanuel Přibáň K součinnosti mezi pozemním vojskem a letectvem
Plukovník Ing. Josef Makovec, CSc. K odstraňování následků napadení neutronovými zbraněmi na místa velení

Major Ing. František Valach, Major Ing. Miroslav Viktořík

Ještě k přípravě cvičení ve zkrácené lhůtě
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. RVD armády v protipřípravě
Podplukovník Ing. Bohumil Hanuš Způsoby vedení boje SL PVOS
Podplukovník Ing. Jiří Miškovský PVO vševojskových svazků
Plukovník Ing. Vladimír Marek, CSc. Ke zvyšování tempa obnovy železnic
  Příprava a vedeni boje v noci
  Útok na záměrně odcházejícího nepřítele
Podplukovník Ing. Ján Ondrejkovič REB v bojové činnosti letectva
Podplukovník PhDr. Oldřich Nekula Zahraniční a vojenská politika ČLR
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. Bojové použití vrtulníkového výsadku (Vševojsk-51-28)