Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
  Aktuální úkoly vojenskovědecké práce v ČSLA
Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. Československo-sovětské spojenectví a přátelství
Generálporučík Ing. Vasil Pavlič Velení vojskům v soudobých operacích

Plukovník Ing. Michal Lokvenc, CSc.

K racionalizaci bojových dokumentů pro velení vojskům
Plukovník Ing. Josef Plevka Ochrana míst velení před nepřátelským průzkumem
Podplukovník Ing. Ivo Blažek K velení RVD
Podplukovník doc. Ing. František Bárta, CSc. K řízení dělostřeleckého průzkumu

Plukovník Ing. Evžen Holas, CSc., Plukovník Ing. Ivan Šprunk

Velení ze společných VS letectva a vojska PVO

Generálporučík Ing. Karol Seneši, Plukovník Ing. Miroslav Kohout

Velení vojsku PVO pozemního vojska
Plukovník Ing. Josef Němec, CSc. Ženijní zabezpečení míst velení

Plukovník Ing. Ladislav Mašita

K automatizaci velení chemickému vojska
Plukovník Ing. Zdeněk Lokajíček K rozvoji vnitřního spojení na místech velení

Plukovník Ing. Jiří Ričl, CSc.

K racionalizaci rozhodovacího procesu zástupce velitele pro výzbroj

Plukovník gšt. Ing. Jan Musil, CSc.

K velení týlu
  Řízení tankového technického zabezpečení v operacích
  Řízení procesu morálně politické a psychologické přípravy vojsk

Podplukovník Ing. Stanislav Spiššak

Automatizované systémy velenia pozemného vojska armády USA