Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Mravní výchova vojáků spojených ozbrojených sil
Podplukovník PhDr. Luděk Kazda Požadavky na psychologickou odolnost operátorů - vojáků z povolání

Plukovník doc. PhDr. Adolf Grätzer, CSc.

K některým metodologickým otázkám získávání vědeckých poznatků prognostického charakteru

Doc. Ing. Emil Labuda, CSc., plukovník Ing. Mikuláš Rybár, CSc.

Kvalita a efektivnost - veľmi aktuálna požiadavka na vedeckový skumnú činnosť

Generálporučík Ing. Vasil Pavlič

K úkolům výcvikového roku 1983-1984

Generálmajor Ing. Ján Martinský

K niektorým otázkam práce velitel'ov a štábov v súčasných operáciách
Generálmajor Ing. Václav Roučka Vliv automatizovaného systému velení na práci štábů
Plukovník Ing. Josef Makovec K použití OON při napadení VS neutronovými zbraněmi

Podplukovník Ing. Karel Žatečka, Podplukovník Ing. Josef Michálek, CSc.

Racionalizace velení štábu RVD

Generálmajor Ing. Josef Střecha

Velení silám a prostředkům protivzdušné obrany

Podplukovník doc. Ing. Josef Popelka, CSc.

PVD operačních záloh a druhých sledů frontu za přesunu

Plukovník Ing. Jan Batík, CSc., Plukovník Ing. Jaromír Kopeček, CSc.

Ženijní zabezpečení přesunu armády na velké vzdálenosti
Podplukovník Ing. Dušan Koníček, CSc. K radiačnímu a chemickému průzkumu v útočné operaci

Plukovník Ing. Jaroslav Douda, CSc., Nadporučík Ing. Jiří Foldyna

Racionalizace štábních prací na TVS
  Ke zdokonalování metodického mistrovství sovětských důstojnických kádrů
  Ke skupinovým operačním letučkám

Major PhDr. Miroslav Krč

Válečné ekonomické přípravy USA
Generálmajor lng. Pavel Figuš Směrnice o Civilní obraně ČSSR
Plukovník lng. Jan Štefka, CSc. Informace o vojenskovědecké konferenci VAAZ
  obsah ročníku 1983