Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník Ing. Miloslav Buzek, Plukovník Ing. Zdeněk Svatoš

Vysoká úroveň přípravy velitelů a štábů - nezbytná podmínka zabezpečení bojové pohotovosti
Plukovník lng. František Knotek Za vyšší úroveň připravenosti velitelů a štábů a kvalitní plnění úkolů polního výcviku
Podplukovník doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc. Od mechanizace k automatizaci velení
Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. Výsledky madridské schůzky a její vojenskopolitické aspekty
Plukovník lng. Vladimír Trnka, CSc. Integrace - jeden z předpokladů rozvoje vojenské vědy
Podplukovník Ing. Josef Kašpar, CSc. K odolnosti obrany vševojskových svazků
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Pluk druhého sledu v obraně divize
Podplukovník Ing. Václav Svoboda K odolnosti míst velení za použití neutronových zbraní
Generálporučík lng. Miroslav Peloušek K novým způsobům palebného ničení RVD
Generálmajor Ing. Ján Váňa Ničení prostředků PVO nepřítele
Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý Obnovení bojeschopnosti útvarů chemického vojska
Plukovník gšt. Ing. Michal Gondek Starostlivost' o techniku - predpoklad vysokej bojovej pohotovosti
  Boj s protitankovými prostředky v útočném boji
  Součinnost v útočném boji
Podplukovník Ing. František Adamec K současným názorům velení NATO
Plukovník Ing. Jaromír Novák Zásady utajení při zaměstnáních v polních podmínkách