Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník RSDr. Jan Polášek, CSc. Dialektika politických a vojenskoodborných aspektů řízení a velení
Major PhDr. Jaroslav Hanáček, CSc. Pojetí, úkoly a metody psychologické přípravy v ČSLA
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některá východiska dalšího rozvoje výchovy vědeckých pracovníků
Podplukovník Ing. Miroslav Broft, CSc. K významným výročím letošního roku
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. Některé poznatky z činnosti vojsk spojeneckého složení
Podplukovník Ladislav Horák Tanková divize jako OMS armády
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, CSc. Porovnání bojových možností vojsk s využitím matematických modelů
Plukovník Ing. František Vepřek K řízení národního hospodářství za branné pohotovosti státu [Pokračování z č.4/1984]
Plukovník doc. Ing. Miloš Pelikán, CSc. Průzkum ve prospěch komplexního palebného ničení

Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc., Podplukovník lng. Ludvík Janeček

Zvláštnosti použití RVD v operacích svazu spojeneckého složení
Plukovník Theodor Krupička

Součinnost mezi stíhacím letectvem a protiletadlovým raketovým vojskem

Generálmajor Ing. Antonín Kutil K bezpečnosti spojení

Plukovník Ing. Jaroslav Vykydal, Plukovník Ing. Zdeněk Topolánek

Zvláštnosti velení týlu vojsk spojeneckého složení
  Organizace útoku vševojskových svazků po přesunu z hloubky
  Upevnění důležitých čar a prostorů v útočných operacích
Generálmajor Ing. Viliam Poltikovič K připravovanému vydání nového Bojového řádu - 3. Část