Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Jozef Hrebík Vliv vědeckotechnického pokroku na výcvik a výchovu vojsk
Plukovník PhDr. Jiří Hřebíček Voják a bojová technika v podmínkách vědeckotechnické revoluce ve vojenství
Major PhDr. Ludvík Jaroš Řízení sociálních procesů a vědeckotechnický rozvoj
Plukovník Ing. Miloslav Buzek Technická příprava velitelů, štábů a vojsk - předpoklad úspěšné realizace vědeckotechnického rozvoje ČSLA
Plukovník Ing. Otakar Dvořák, CSc. Úloha velitelů, štábů, vědeckovýzkumných pracovišť, vojenských škol a opravárenské základny při realizaci vědeckotechnického rozvoje v ČSLA
Plukovník Ing. Milan Maryška Rozvíjení aktivity a iniciativy při zavádění a využívání prostředků k racionálnímu ošetřování bojové techniky a výzbroje
Plukovník gšt. Ing. Michal Gondek Vplyv starostlivosti o techniku na zvyšovanie údernej sily vojsk
Plukovník Ing. Jaroslav Hryzák

Zvyšování kvality, efektivnosti a bezpečnosti inženýrského leteckého zabezpečení

Plukovník Ing. Václav Štolba Zabezpečování provozu techniky a výzbroje u vojsk PVOS
Plukovník Ing. Milan Vařil Vliv ošetřování techniky na bojovou pohotovost vojska PVO
Plukovník Ing. Miroslav Dvořák, CSc. Ženijní technika při plnění úkolů ženijního zabezpečení

Plukovník Ing. Aristid Augustovič, Plukovník Ing. Jiří Tesárek

Efektivní využívání chemické techniky - předpoklad zkvalitnění chemického zabezpečení boje a operace
Plukovník Ing. Vladimír Hruška Spolehlivost spojení a velení
Generálmajor Ing. Milan Gavalec Vliv techniky týlu na zvyšování bojové pohotovosti a zabezpečení vojsk v poli
Plukovník Ing. Vladimír Kohout Příprava osob a techniky na provoz v zimním období

Plukovník Ing. Jiří Jura, Plukovník Vladimír Svatoň

Uplatňování vědeckotechnického rozvoje v opravárenských závodech
Podplukovník Ing. Miroslav Bednář K zásobování leteckým technickým materiálem
Kapitán PhDr. František Ochrana Kritika zneužívání vědeckotechnického pokroku k obhajobě militarismu a války