Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník prof. PhDr. Jaroslav Erneker, DrSc. Rozvoj politické a pracovní aktivity - hybná síla zvyšování bojové pohotovosti ČSLA
Plukovník Zdeněk Šíma Spojenecké cvičení - škola socialistického internacionalismu
Plukovník doc. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Mravní hodnota míru a mírového soužití
Plukovník gšt. Ing. Zdeněk Bažant Velení vojskům při jejich uvádění do bojové pohotovosti

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Kolář, CSc., Podplukovník Ing. František Kořístek, CSC.

Metody modelování ve vojenské teorii a praxi
Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc. Použití záloh v obraně vševojskových svazků
Plukovník Ing. Stanislav Potužník, CSc. Bojové zabezpečení
Podplukovník Ing. Jan Jedlička Průzkum a zjišťování průzkumných a palebných systémů nepřítele a jejich ničení průzkumnými orgány
Plukovník doc. Ing. Josef Navrátil, CSc. Hodnocení palebného ničení nepřítele RVD
Generálmajor Ing. Josef Střecha Zkušenosti z organizace velení PVO
Major Ing. Miroslav Zabadal Zist'ovanie parametrov jadrových výbuchov
Plukovník gšt. Ing. Jan Musil, CSc. Zkušenosti z týlového zabezpečení přesunu na velké vzdálenosti
Kapitán Ing. Jaroslav Pecháček K manipulaci a ukládání munice
  Rozvíjení úspěchu v útočných operacích
  Vliv nových zbraní na přípravu a vedení boje
Podplukovník Ing. Jaroslav Hruška, CSc. Technické prostředky vzdušného průzkumu států NATO (2. část)