Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Vladimír Svítek, CSC. Rozvíjení tvořivosti a stylu vojenskoteoretického myšlení v ČSLA
Kapitán Ing. Jaroslav Pecháček Vliv člověka na spolehlivost zbraňového systému
Major PhDr. Jiří Staníček, CSc. Ekonomické aspekty rozvoje bojového potenciálu ozbrojených sil
Plukovník PhDr. Peter Kikuc, CSc. Zdokonal'ovať realizačnú schopnost' zväzáckych organizácií v ČSLA a ich vplyv na bojovú a politickú prípravu
Plukovník Ing. Josef Velecký Zvláštnosti vedení boje s použitím jaderné munice miniaturní ráže nebo se zvýšeným účinkem záření
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Druhý sled [VšZ] divize za útoku
Major Ing. František Valach Zkušenosti z přípravy armádního společného vševojskového cvičení
Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc. Některé zkušenosti z přípravy štábů a vojsk
Plukovník doc. Ing. Čestmír Jirsák, CSc. Modelování dělostřelecké palby
Major Ing. Josef Solnička K použití vojskového letectva

Plukovník doc. Ing. Miroslav Lakomý, Podplukovník Ing. Emil Dračka

Chemické zabezpečení vojsk při odrážení protiúderu a zasazení druhého sledu
Plukovník lng. Miloš Miler Počítač v tankové a automobilní službě

Plukovník Ing. Jiří Tomandl, Ing. Václav Volšík

Dlouhodobé skladování výzbroje
  Střetná sražení v současnosti
  K obraně vševojskových svazků
Plukovník Ing. Jan Řehák Taktika letectva nepřítele při vedení úderů na systém PVOS