Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. Zdeněk Sedláček Vysoká kvalita bojového rozdílení - předpoklad úspěšného splnění úkolů přechodu vojsk z mírového stavu na válečný
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, CSc. Hodnocení morálně bojových kvalit vojsk s využitím matematického modelování operace a boje
Plukovník PhDr. Václav Voříšek, CSc. Prohlubovat vliv velitelů na organické spojování ideologické práce se životem vojáků a úkoly jednotek
Major PhDr. Ludvík Jaroš K některým aktuálním otázkám vojenské kázně
Generálporučík Ing. Vasil Pavlič K některým úkolům operační přípravy ve výcvikovém roce 1984-85
Generálporučík Ing. Miloslav Zíka Za efektivní, intenzívní a kvalitní plnění úkolů v novém výcvikovém roce1984-1985

Podplukovník Ing. Pavel Pejřimovský

Vedení boje a operací v zastavěných prostorech
Podplukovník Ing. Miloš Bartoníček, CSc. K automatizaci řízení operačních přesunů
Plukovník Ing. Emil Sovák Jaslo - stále živý odkaz bojových tradic a inspirace k dalšímu rozvoji RVD ČSLA
Plukovník Ing. Vladimír Hádek K společné přípravě vojska PVO pozemního vojska a letectva
Plukovník doc. Ing. Josef Žalkovský, CSc. Ženijní zabezpečení násilného přechodu vodních překážek
Podplukovník Ing. Emil Dračka Použití dýmu k zabezpečení současného boje a operace
Plukovník Ing. František Pávija K organizaci a zabezpečení oprav výzbroje a vojenské techniky
  O způsobech ničení nepřítele v útočných operacích
  Obrana v průběhu útoku
Major RSDr. Štefan Volner, CSc. Sociálna podstata důstojníckeho zboru v kapitalistických krajinách
  Obsah ročníku 1984