Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. RSDr. Jan Polášek, CSc. Místo a úloha vojenskopolitických aspektů současných mezinárodních vztahů v politickovýchovné práci v ČSLA
Plukovník doc. PhDr. Gustav Motyka, CSc. Základní determinanty a tendence rozvoje vojenského školství ČSLA
Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. K třicátému výročí vzniku Varšavské smlouvy
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. Ničení nepřátelských záloh a protiúderných uskupení v útočné operaci
Podplukovník Ing. Anton Výboh Zasazení operační manévrovací skupiny

Plukovník doc. Ing. Václav Jindra, CSc., Podplukovník lng. Tomáš Miniberger, CSC.

Mikropočítač v práci štábu
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. RVD v komplexním palebném ničení nepřítele v obraně
Podplukovník lng. Ludvík Janeček Využití výpočetní techniky v procesu plánování palebného ničení nepřítele
Podplukovník Ing. Rudolf Vondráček, CSc. Metodika plánování palebného ničení nepřítele ve štábu RVD divize

Plukovník doc. Ing. L´udovít Černý, Plukovník Ing. Vladimír Horák

PVO některých objektů vševojskového svazu
Plukovník Ing. Jiří Červenka Ženijní zabezpečení průlomu předem připravené obrany nepřítele
Plukovník Ing. Jiří Říha Organizace materiálního zabezpečení druhů vojsk a vojskového letectva
  Některé otázky přípravy záloh
  Operační maskování vojsk [sil] v operacích
Plukovník Michal Tóth Pasivní prostředky radioelektronického rušení
Plukovník Václav Krejčík Střelecké vojsko a tankové a mechanizované vojsko Sovětské armády za Velké vlastenecké války