Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. PhDr. Štefan Kiš, CSc. Úloha KSC pri vytyčovaní programu budovania novej armády
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Válka a mír v současné ideologické konfrontaci
Plukovník PhDr. Ladislav Dostál, CSc. Trvalé rozvíjení kvalifikace vojenských kádrů je životní nutností

Major doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc., Major PhDr. Jiří Staníček, CSc.

Aktuální úkoly ekonomické propagandy v ČSLA
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. K některým otázkám součinnosti
Major Ing. Petr Němec Dosahování vysokého tempa útoku
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. K přípravě a organizaci vzdušného výsadku
Plukovník Ing. lnocent Hrabkovský PASUV - cesta k nové kvalitě velení vojskům
Major Ing. Josef Jedlička Využívání prostředků automatizace při přemísťování míst velení
Plukovník Ing. Hynek Hofman a kolektiv Zásady a způsoby ničení NAEW ochrany vlastních vojsk proti jeho působení

Plukovník Ing. Karel Volný, CSc., Nadporučík Ing. Jaromír Mlýnek

Rozšíření prostoru bojové činnosti svazků PVOS
Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc. Činnost velitele a štábu při organizování OPZHN
Generálporučík Ing. Ján Lux K týlovému zabezpečení bojové činnosti letectva
  O integraci vojenské vědy s praxí

Plukovník gšt. Ing. Pavol Gavlas, CSc., Plukovník Ing. Emil Němec, CSc.

Soudobá vojenská strategie USA
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K rychlé orientaci v Bojovém řádu
Major PhDr. Oldřich Rampula Letectvo Sovětské armády za Velké vlastenecké války