Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
  K 35. výročí vzniku časopisu Vojenská mysl

Podplukovník PhDr. Jaroslav Dostál, CSc., Major RSDr. Josef Vízdal

Význam SSSR pro formování, další rozvoj a obranu socialistické soustavy
Plukovník doc. PhDr. Vladislav Rybecký, CSc. Soudobý revanšismus
Major RSDr. Štefan Volner, CSc. Uplatňovanie triedneho principu pri výbere, výchove a príprave vojenských kádrov
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. K přeskupení vojsk frontu
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Hron, CSc. K použití operačně taktických výsadků
Podplukovník Ing. Jiří Kleinbauer Některé zvláštnosti použití raket s konvenční náplní
Plukovník prof. Ing. Václav Lhotský, CSc. a kolektiv Možnosti ničení systémů PLSS a ochrana vlastních vojsk

Plukovník Ing. Jozef Roth, CSc., Kapitán Ing. Miroslav Janošek

Ničení letounů TR-1 stíhacím letectvem
Generálporučík Ing. Karol Seneši 25 rokov vojska protivzdušnej obrany
  K rozvoji chemického vojska
Plukovník doc. Ing. Miroslav Šmejkal, CSc. Úloha spojovacího vojska v maskování

Plukovník gšt. Ing. Karol Pokorný, Major Ing. Bohuš Drahokoupil

Zvláštnosti organizace týlového zabezpečení OMS
  Zvyšovat účinnost a kvalitu výzkumu aktuálních problémů vojenského umění
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K rychlé orientaci v Bojovém řádu
Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc. Protivzdušná obrana státu a protivzdušná obrana vojsk Sovětské armády za Velké vlastenecké války