Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Mravní aspekt bojové pohotovosti a připravenosti příslušníků socialistické armády
Plukovník Miloslav Nytra K některým otázkám vztahů výuky společenských věd a takticko-operačních předmětů

Plukovník Josef Zvěřina, Plukovník Stanislav Juřica

Některé zkušenosti ze stranickopolitického zabezpečení přípravy a vedení obranného boje
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. a kolektiv Možnosti zjišťování i ničení průzkumného a palebného systému CSWS/ASSAULT BREAKER a ochrany vojsk proti jeho působení
Podplukovník Ing. Vlastimír Sosna Vliv zavedení nových zbraní nepřítele na způsoby vedení soudobých operací
Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc. Organizace a vedení boje v zabezpečovacím pásmu
Plukovník Ing. Václav Dlouhý K přípravě velitelů a štábů
Plukovník Ing. Pavel Záhořík, DrSc. Modelování bojové činnosti vojsk s využitím digitalizované mapy průchodnosti terénu
Plukovník Ing. Alois Konicar Ničení objektů prvního pořadí
Generálmajor Ing. Jan Klocok Zkušenosti z organizace součinnosti mezi silami a prostředky PVO ve společném prostoru

Plukovník doc. Ing. Miroslav Žák, CSc., Plukovník Ing. Otto Borsík

Modelovanie protivzdušného boja
Plukovník lng. Karel Liebl         Perspektiva vývoje odtarasování a zatarasování
Major Ing. Emil Nechvátal Některé zkušenosti z operačně strategického cvičení Štít-84 v oblasti týlového zabezpečení
  K profesionální přípravě důstojnických kádrů
Major Ing. Václav Renč Součinnost bitevních vrtulníků s taktickými letouny
Plukovník doc, Ing, Zdeněk Kodeš, CSC. K rychlé orientaci v Bojovém řádu
Plukovník Václav Krejčík Spojovací vojsko Sovětské armády ve Velké vlastenecké válce