Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Ladislav Přinesdomů, CSC. Dialektika procesu volby v rozhodovací činnosti velitelů a štábů

Plukovník Josef Zvěřina, Plukovník Stanislav Juřica

Některé otázky SPP v přípravě na boj s průzkumnými a palebnými systémy nepřítele
Generálmajor Ing. Václav Roučka, CSc. Obranná operace vševojskové armády v průběhu útočné operace frontu
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Organizace součinnosti v armádní operaci
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Přechod divize jako OMS do obrany
Plukovník Ing. František Skopec Metodika vyhodnocení následků použití jaderných zbraní nepřítele
Podplukovník Ing. Milan Sobek Bojová činnost vojskového letectva
Generálmajor Ing. Josef Černý OPZHN ve frontové operaci

Plukovník Ing. Jozef Košťál, Podplukovník lng. Jozef Keníž

Zvládnutím bojovej techniky za vysokú úroveň bojovej pohotovosti
Plukovník Ing. Josef Paďour K materiálnímu zabezpečení a dopravně zásobovacímu systému
  Současné působení do celé hloubky operační sestavy nepřítele hlavní tendence v rozvoji teorie operačního umění
Kapitán Ing. Stanislav Kaucký Munice pro perspektivní zbraňové systémy
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K rychlé orientaci v Bojovém řádu
Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc. Týl Sovětské armády za Velké vlastenecké války
  Obsah ročníku 1985