Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Generálporučík Ing. Jiří Brychta

Úloha velitelů a štábů při zvyšování bojové pohotovosti ČSLA

Plukovnik PhDr. Ladislav Dostál, CSc.

Úloha velitele pluku a ZVP při utváření soudružských vztahů v kolektivu velitelství pluku

Jaroslav Kratochvíl

65. výročí vzniku KSČ

Generálmajor Ing. Ján Martinský

Ke struktuře nácviků některé činnosti převodu štábů a vojsk z mírového stavu na válečný

Plukovnik Ing. Václav Frank

K nácvikům uvádění vojsk do bojové pohotovosti

Generálporučík PhDr. Ing. Josef Marušák, CSc.

Civilní a místní obrana

Podplukovník Ing. František ValaCh

Odrážení agrese střetným sražením

Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc.

Překonání protitankové obrany nepřítele

Generálmajor Ing. Josef Střecha

Bojová pohotovost - prvořadý úkol PVOS

Podplukovník Ing. Milan Garai

Zkušenosti z využívání počítače k plnění úkolů bojové a mobilizační pohotovosti

Podplukovník Ing Rudolf Mokráš

Úloha letectva v soudobých operacích

Plukovník Ing. Jiří Červenka

Ženijní zabezpečení odražení agrese nepřítele a přechodu k vedení útočné operace

Plukovnik Ing. Tomáš Dvořák

Vzdušný radiační a chemický průzkum

Generálmajor Ing. Jan Vintr

Některé zvláštnosti organizace a zabezpečení spojení při průlomu obrany nepřítele
  K dosažení vysokých temp útoku v horách

Plukovník Ing. Josef Řehák

Výcvikový systém pilotů L-39MS