Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník RSDr.  Ján Lacko Komplexnost' pri upevňování uvedomelej vojenskej disciplíny
Plukovník doc. RSDr. Jan Polášek, CSc. Zákon jednoty a boje protikladů - metodologický nástroj rozvoje vědecké teorie a praxe ve vojenství

Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc.

Význam zkušeností z počátečního období Velké vlastenecké války pro současnost
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K hlubokému obchvatu nepřítele
Podplukovník Ing. František Valach Tendence ve vývoji manévru

Major Ing. Petr Němec

Ochrana vševojskových svazků proti vysoce přesným zbraním, průzkumným a palebným systémům nepřítele

Podplukovník Ing. Anton Výboh

Ochrana proti průzkumným a palebným systémům

Plukovník Ing. Vladimír Trnka, CSc.

Vojenská věda a zvyšování kvality automatizace velení vojskům

Plukovník Ing. Václav Pidrman

Využití průzkumu ve prospěch průzkumných a palebných i úderných kompletů
Generálmajor Ing. Ladislav Sochor Bojové použití letectva frontu v operaci

Plukovník Ing. Oldřich Pelčák

Zkušenosti z provozu ASV vojsku PVOS na taktickém stupni velení

Generálmajor Ing. Jozef Eršek

Ženijní zabezpečení divize při překonávání horských a lesních masívů

Plukovník Ing. Jaroslav Peterek

Koexistence vojenských a civilních radioelektronických prostředků

Plukovník doc. Ing. Vladimír Klaban, CSc., major Ing. Milan Král

Bojeschopná výzbroj - úkol zástupce velitele pro výzbroj

Plukovník Ing. Jozef Čičmanec

Automatizovaný systém zásobování leteckým materiálem
  K dosažení nepřetržitosti útoku

Major Ing. Jiří Bureš

Ozbrojené síly Rakouska

Plukovník PhDr. Dezider Kollár

Leninský styl v činnosti velitele