Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Podplukovník PhDr. Jaroslav Kratochvíl, CSc. Vojenskopolitické aspekty XXVII. sjezdu KSSS

Podplukovník RSDr. Ján Barták

Straníckopolitické zabezpečenie boiovei služby v pohotovostnom systéme PVOŠ
Generálporučík lng. Zdeněk Havala Připravujeme posluchače podle požadavků vojsk
Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc. K dosažení operačního překvapení

Podplukovník Ing. František Valach

Dialektická jednota principu soustředění sil a prostředků a rozptýlení vojsk
Plukovník doc. Ing. Josef Kašpar, CSc. Přechod do obrany v průběhu útoku

Plurkovník doc. Ing. Iiří Křížek, CSc.

Obrana přístupů k široké vodní překážce
Major Ing. Antonín Krásný Obrana a ochrana míst velení

Plukovník Ing. Dalibor Růžička, CSc., podplukovník Ing. Jiří Kleinbauer

Ještě k použití dělostřelectva

Generálmajor Ing. Otakar Vlach, CSc.

Vliv nové letecké techniky na principy operačního použití frontového letectva
Plukovník gšt. Ing. František Smetana Součinnost vojska PVO s frontovým letectvem

Podplukovnísk Ing. Eudovit Neve, CSc.

Ženijné opatrenia operačného maskovania v obrannei operácii

Plukovník Ing. Rudolf Štěrba

Způsoby vedení vzdušného radiačního průzkumu
Major Ing. Jaroslav Fišák, CSc. Hydrometeorologické zabezpečení vojsk
  Průlom obrany
Plukovník Ing. Miroslav Veselka Vývoj a současný stav plánování cílů pro jaderné zbraně USA a NATO - 1. Část
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Taktika