Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník Ing. Miloslav Blahník Vojenskopolitický význam XVII. sjezdu KSČ pro ČSLA
Plukovník prof. PhDr. Bohumil Hnízdo, CSc. Potenciální a reálné bojové možnosti jednotky
Podplukovník PhDr. Cyril Kostík, CSc. Psychologická příprava vojáků ČSLA
Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc. Některé otázky přípravy odražení agrese nepřítele

Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc.

Zvláštnosti přípravy a vedení útočné operace a boje k ovládnutí velkých zastavěných prostorů
Plukovník doc. Ing. Vladimír Polcar, CSc. Některé poznatky a zkušenosti z VŠC

Plukovník lng. Karel Kuba

K vševojskovým taktickým cvičením - 1. část

Major Ing. Emanuel Přibáñ

Úloha ředitelství cvičení a rozhodčí služby
Podplukovník Ing. Pavel Jandaček K dílčím nácvikům bojové pohotovosti

Podplukovník Ing. Libor Gašpierik, CSc.

Tvorba programového diela pre RVD vševojskovej armády

Generálmajor Ing. Ladislav Sochor

Možnosti letectva při zabezpečování přepravy techniky a materiálu pro OMS

Major Ing. Josef Dufek

Práce štábu svazku PVOS při vypracování rozhodnutí velitele
Plukovník doc. Ing. Miloš Zeman, CSc. K výpočtům možností nepřítele při použití chemických zbraní
Podplukovník doc. Ing. Václav Daněk, CSc. PASUV a úkoly spojovacího vojska

Major Ing. Emil Nechvátal

Zásady plánování týlového zabezpečení operace
  Základní tendence rozvoje obrany na operačním stupni

Plukovník Ing. Miroslav Veselka

Vývoj a současný stav plánování cílů pro jaderné zbraně USA a NATO~2.část

Podplukovník Ing. Jaroslav Schejbal

Nové minomety ve výzbroji ČSLA