Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálplukovník Ing. Miloslav Zíka Za kvalitní splnění závěrů XVII. sjezdu KSČ v ČSLA

Podplukovník PhDr. Andrej Osif, CSc.

Za vysokú bojovú pohotovost' ČSLA
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Příprava a využívání tvůrčích pracovníků v ČSLA

Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc.

Zásady použití průzkumných palebných a úderných kompletů

Plukovník doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc.

Průzkumové zabezpečení průzkumných palebných a úderných kompletů

Plukovník Ing. Karel Kuba

K vševojskovým taktickým cvičením - 2. část

Generálmajor PhDr. František Janeček

Zvyšování odolnosti národního hospodářství

Plukovník profesor Ing. Josef Kunc, DrSc.

Specifika řízení národního hospodářství ve válce

Plukovník Ing. Bohumil Kiš

Poznatky a skúsenosti z kontrolnej činnosti

Generálmajor Ing. Steva Perišiť

Zvláštnosti účastí dělostřelectva při ničení nepřítele v horském terénu

Plukovnik Ing. Rudolf Mokráš, CSc.

Možnosti letectva v boji s bezpílotnýmí prostriedkami neprlatel'a

Generálmajor Ing. Josef Černý

Činnost útvarů a jednotek chemického vojska v horách
Plukovník Ing. Miroslav Melichárek Ženijní technická Opatření civilní obrany

Plukovník Miloslav Š ediv ec

Protiradiační a protichemické zabezpečení civilní obrany
Plukovník MUDr. Miloš Divišovský, CSc. Bakteriologické zbraně
  K odolnosti obrany na taktickém stupni
Major Ing. Jaromír Drahoňovský Vojenské letectvo Spojených států amerických