Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník RSDr. František Škabrada, CSc. K uplatňování nových forem vědeckovýzkumné činnosti a využívání jejích výsledků
Podplukovník Ing. Alexander Hegedüs, CSc. Politický přístup v práci velitelů
Plukovník Ing. Miroslav Nedvěd, CSc. Stmelování kolektivu štábu
Generálplukovník Ing. Miloslav Zíka K inspekčním prohlídkám

Generálporučík Ing. Jiří Brychta

Plnění úkolů operační přípravy ve výcvikovém roce 1986-1987

Generálmajor Ing. Jiří Florián, plukovník Ing. Josef Bergman

Bojová pohotovost orgánů velení a vojsk ČSLA
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Odolnost a aktivnost obrany

Plukovník doc. Ing. Přemek Vorlíček, CSc.

Příprava a vedení obranné operace k odražení nepřátelského napadení

Plukovník Ing. Miroslav Dřímal

Organizace a vedení protiúderu

Plukovník doc. Ing. Jozef Roth, CSc., major Ing. Miroslav Janošek

Ničení nepřátelských průzkumných a palebných systémů stíhacím letectvem

Podplukovník Ing. Miroslav Souček, CSc.

Vliv zasazení nových prostředků REB států NATO na bojové možnosti radiolokačního systému PVOS

Generálmajor Ing. Miroslav Budský

K některým problémům vyhodnocení možností použití chemických zbraní v armádách NATO
Plukovník Ing. Květoslav Hlín Použití spojovací brigády dálkových spojů

Plukovník Ing. Viliam Banič

K rozvoji manipulace s materiálem v týlu ČSLA
  Vzdušná sražení

Major Ing. Ivan Bláha

Týlové zabezpečení vojsk Střední skupiny armád