Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálporučík Ing. jiří Brychta K výsledkům a realizaci dokumentů stockholmské konference
Plukovník PhDr. Ladislav Přinesdomů, CSc Význam závěrů XXVII. sjezdu KSSS o současné vojenskopolitické situaci ve světě pro prognózování tendencí jejího dalšího vývoje

Podplukovník doc. Ing. Jiří Dojiva, CSc.

Průlom připravené obrany nepřítele za použití jaderných zbraní
Plukovník doc. Ing. Jiří Křížek, CSc. Zákony a principy vševojskového boje
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc Boj o město
Plukovník doc. Ing. Josef Kašpar, CSc. Světelné zabezpečení boje v noci

Plukovník Ing. Zdeněk Řezáč

K některým problémům zpracování bojové dokumentace
Plukovník doc. Ing. Milan Novotný, CSc. Průzkumné palebné komplety
Major Ing. Josef Solnička Zhodnocení a porovnání velení a řízení mezi TL NATO a letectvem a PVO ČSLA

Plukovník lng. Miroslav Zukal, Podplukovník lng. Pavel Roubín, CSc.

Některá opatření k odstraňování následků po použití neutronových zbraní v útočné operaci

Plukovník Ing. Josef Němec, CSc., plukovník lng. Karel Liebl

K zatarasování v soudobých operacích

Plukovník doc. Ing. Vladimír Klaban, CSc., podplukovník Ing. Josef Hozák

Služba raketového a dělostřeleckého vyzbrojování v nové organizační struktuře zástupce velitele pro výzbroj
  Manévr - nejdůležitější prvek soudobé vševojskové operace
  Vojenská politika USA v Reaganově druhém funkčním období

Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc.

Zkušenosti Sovětské armády z vedení bojové činností v noci ve VVV