Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah

Plukovník RSDr. Miroslav Ryška, CSc.

Úloha velitelů a štábů v rozvoji protialkoholní výchovy

Podplukovník PhDr. Ludvík Jaroš

Ke kádrové a personální práci v oblasti mírového doplňování ozbrojených sil-1.část

Podplukovník Ing. Rudolf Klofáč

Zásady přípravy velitelů, štábů a vojsk k plnění úkolů bojové pohotovosti

Generálmajor Ing. Jiří Florián, plukovník Ing. Josef Bergman

Uvádění vojsk do plné bojové pohotovosti v místech stálé dislokace

Plukovník Ing. Jaroslav Ptáček

Některé zkušenosti z přípravy záloh v míru

Plukovník Ing. František Knotek

Za vyšší kvalitu připravenosti vojáků v záloze
Plukovník Ing. František Jindřišek Průzkum ve strategické operaci

Generálmajor doc. Ing. Václav Roučka, CSc., plukovník doc. PhDr. Karel Adam

Využívání zkušeností z druhé světové války a Velké vlastenecké války
Podplukovník Ing. Bohumír Čermák, CSc. Automatizace velení RVD na taktickém stupni

Plukovník prof. Ing. Václav Lhotský, CSc.

K některým otázkám rozvoje operačního umění a taktiky PVOS
Generálmajor Ing. Ladislav Sochor Organizace úderů na objekty prvního pořadí v pásmu frontu

Plukovník Ing. Miroslav Zukal, podplukovník Ing. Pavel Roubín, CSc.

Některé problémy organizace odstraňování následků použití nepřátelských neutronových zbraní
Plukovník Ing. Vladimír Kohout Poruchovost výzbroje, techniky a opatření ke zvýšení jejich provozní spolehlivosti
  Nové zbraně a rozvoj principů vševojskového boje
Kapitán Ing. Miloslav Nytra Rozvoj prostředků ženijního zabezpečení bojové činnosti pozemního vojska NATO
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc K ujasnění obsahu vojenské terminologie - 1. část