Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník PhDr. Stanislav Hančil, CSc. Ke zvyšování účinnosti ideově výchovné práce

Generálmajor Ing. Josef Mikulec, podplukovník Ing. Augustin Gálik

Zamyšlení nad přípravou vědeckých kádrů v ČSLA
Podplukovník PhDr. Ludvík Jaroš Ke kádrové a personální práci v oblasti mírového doplňování ozbrojených sil-2.část
Plukovník lng. Josef Bergman Vytváření reálných podmínek pro výchovný a výcvikový proces
Plukovník Ing. Václav Dlouhý K řízení operačních cvičení
Plukovník doc. Ing. Stanislav Potužník, CSc. Ke zpracování vševojskových taktických cvičení
Plukovník Ing. Milan Kubička Skúsenosti z prípravy a vykonania komplexných štábnych nácvikov

Plukovník doc. lng. Jaroslav Kolář, CSc., plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc.

K přípravě důstojníků operačního směru

Major Ing. Milan Kulich

Možné úlohy a spösob použitia záložného veliteľstva armády

Podplukovník Ing. Miroslav Matějka, CSc.

Distribuované báze dat - perspektivní prostředek automatizace

Plukovník doc. lng. Milan Novotný, CSc.

Činnost RVD při podpoře vzdušného výsadku v útočném boji divize

Generálmajor Ing. Jan Klocok

K zabezpečení PVO prostoru zmobilizování pozemních vojsk a jejich Přesunu

Podplukovník Ing. Josef Fanfule, CSc.

Protivzdušná obrana operační manévrovací skupiny vševojskové armády
Plukovník Ing. Jiří Říha Týlové zabezpečení obranného boje v počátečním období války
  Ke zvýšení efektivnosti součinnosti vojsk 'v operacích
Podplukovník Ing. František Lipták Charakter činnosti nepřítele při nenadálém napadení v současných podmínkách
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K ujasnění obsahu vojenské terminologie - 2. Část
  Metodická pomůcka pro dopisovatele časopisu Vojenská mysl