Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Generálmajor PhDr. Václav Lokajíček, CSc. K realizaci Směrnic pro ideologickou práci v ČSLA

Plukovník Miloslav Nytra

Vyšší účinnost v komunistické výchově ve vojenských školách
Podplukovník doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc. Problémy komunikace příslušníka štábu s výpočetním systémem
Generálmajor doc. lng. Václav Roučka, CSc. K některým otázkám obklíčení vojsk nepřítele
Plukovník doc. lng. Jiří Křížek, CSC. Přepadové odřady v obranném boji divize

Generálmajor Ing. Jiří Florián, plukovník Ing. Josef Bergman

Velení při přechodu z mírového na válečný stav

Plukovník gšt. lng. Jaroslav Kindl, podplukovník Ing. Bohumil Brechta, CSc.

Metody práce velitele a štábu svazku v automatizovaném systému velení vojskům
Plukovník doc. Ing. František Kořístek, CSc. Zvyšování odolnosti a spolehlivosti systému velení
Podplukovník Ing. Vlastimír Sosna Úloha topografických podkladů v přípravě a vedení bojové činnosti
Podplukovník lng. Jiří Kleinbauer K plánování a organizaci palebného ničení ve vševojskovém štábu
Podplukovník Ing. Milan Garaj Některé zkušenosti z plánování a realizace úkolů zdokonalování ochrany a obrany letišť PVOS
Plukovník doc. Ing. Jozef Roth, CSc. Ještě k součinnosti stíhacího letectva s pozemními prostředky protivzdušné obrany
Major Ing. Václav Kostelník Použití a možnosti ženijního silničního mostního pluku při zabezpečení útočné operace
Podplukovník Ing. František Pilík, CSc. Některé problémy racionalizace informačního systému TAS v poli
  Velení vojskům v kritické situaci
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. K ujasnění obsahu vojenské terminologie - 3. část
Plukovník doc. PhDr. Karel Adam, CSc. Zkušenosti z použití dělostřelectva Sovětské armády za VVV