Celé číslo:  pdf symbol(2)

Autor Obsah
Plukovník doc. RSDr. Jan Polášek, CSc. K metodologickému nástroji poznávací a řídicí činnosti velitelů a štábů
Podplukovník PhDr. František Knobloch, CSc. Formování a rozvoj kolektivů vojáků z povolání pluku
Plukovník prof. PhDr. Adolf Grätzer, DrSc. Účinnost SPP při zabezpečování a plnění úkolů bojové pohotovosti
Plukovník doc. Ing. Zdeněk Kodeš, CSc. Zkvalitňovat organizaci boje - úkol všech stupňů velení
Plukovník Ing. Jindřich Bureš, CSc. Organizace součinnosti k palebnému ničení nepřítele
Plukovník Ing. Vladimír Trnka, CSc. K perspektivnímu směru rozvoje automatizace velení vojskům
Plukovník Ing. František Skopec K radioaktivnímu zamoření

Podplukovník Ing. Josef Širůček, Major Ing. Petr Janský, CSc.

Využitím vydaných topografických podkladů ke zvýšení kvality rozhodovacího procesu velitelů
Podplukovník Ing. Jaroslav Novotný Zkušenosti z provozu ASV vojska PVOS na taktickém stupni
Plukovník Ing. Václav Kouřil Ženijní zabezpečení vojska PVOS
Major Ing. Karel Kotek, CSc. Automatizace ve velení chemickému vojsku
Generálmajor Ing. Jan Vintr Ochrana spojovacích soustav před průzkumnými palebnými systémy a vysoce přesnými zbraněmi nepřítele
  Odrážení protiúderů nepřítele v průběhu útočné operace
Plukovník Ing. Zdeněk Jumr Důsledky militarizace Reaganovy administrativy pro americkou ekonomiku
Plukovník Ing. Vladimír Hendrych Ochrana majetku v socialistickém vlastnictví